Eagles' Glenn Frey teaches songwriting; talks tour